طرح توجيهي طرح توجيهي .

طرح توجيهي

طرح توجيهي

مطالعاتي كه درباره بازار هدف مي شود ميزان عرضه و تقاضا و ميزان رشد آن مورد بررسي قرار مي گيردطرح توجيهي ناميده مي شود. از لحاظ فني نيز  ميزان تجهيزات و ميزان تخصصي كه بايد درباره كار وجود داشته باشد در طرح توجيهي مورد بررسي قرار مي گيرد. فضايي كه براي راه اندازي كار مورد نياز مي باشد در طرح توجيهي بررسي مي شود. و در بحث مطالعات مالي ميزان سود و زيان در يك بازه مشخص بررسي مي شود. همچنين امكان صادرات به كشورهاي  ديگر نيز در طرح توجيهي مورد بررسي قرار مي گيرد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۲:۵۰ توسط:مبنا موضوع:

بررسي توجيه پذيري يك كسب و كار توسط طرح توجيهي

بررسي توجيه پذيري يك كسب و كار توسط طرح توجيهي انجام مي شود. طرح توجيهي از زواياي مختلفي يك كسب و كار را بررسي مي كند. به لحاظ فني و مالي و بازار يك  كسب و كار در طرح توجيهي بررسي مي شود. يك طرح توجيهي ممكن است درباره راه اندازي يك كارخانه باشد و يا درباره راه اندازي يك خط توليد جديد. در همه اين موارد از ابتداي كار تا بازه مشخصي كار در طرح توجيهي مورد بررسي قرار مي گيرد و بر آن اساس نتيجه گيري مي شود كه طرح توجيه پذير مي باشد و يا نمي باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۲:۳۶ توسط:مبنا موضوع: